Enzo FX Global Markets

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

CÔNG TY TNHH THỊ TRƯỜNG TOÀN CẦU ENZO FX

Các Điều khoản và Điều kiện này (“Điều khoản &”) điều chỉnh mối quan hệ hợp đồng giữa các bên, CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ENZO FX GLOBAL MARKETS (“ENZO FX GLOBAL MARKETS LLC”, “ENZO FX”, “chúng tôi”, “chúng tôi” hoặc “của chúng tôi”) và Bạn, với tư cách là Nhà giao dịch (“bạn”, “của bạn”, “người dùng” hoặc “khách hàng”).

Các ENZO FX GLOBAL MARKETS LLC T&C này chi phối các quyền và nghĩa vụ liên quan đến việc sử dụng các dịch vụ được cung cấp bởi ENZO FX GLOBAL MARKETS LLC (“Dịch vụ”), được cung cấp chủ yếu thông qua https://enzofx.com trang web (“Trang web”).

Ý nghĩa của định nghĩa

Trong các Điều khoản và Điều kiện này, đây là ý nghĩa của các định nghĩa sau, sẽ được sử dụng liên tục trong văn bản:

“Tài khoản / Tài

khoản giao dịch” – tài khoản cá nhân của nhà giao dịch do bạn tạo bằng cách sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cho phép bạn sử dụng các dịch vụ của ENZO FX trên trang web https://enzofx.com.


“Khách hàng / Thương nhân / Người dùng”
– người dùng dịch vụ của chúng tôi.


“Tài khoản demo”
– một tài khoản giao dịch mô phỏng do Công ty cung cấp cho người dùng trên 18 tuổi mà không cần yêu cầu Biết khách hàng của bạn (KYC). Mục đích của tài khoản demo là cho phép người dùng thực hành các chiến lược giao dịch trong môi trường không có rủi ro.


“Giao dịch demo”
– một môi trường thị trường mô phỏng được cung cấp bởi ENZO FX nhằm mục đích tái tạo trải nghiệm giao dịch thực tế càng chặt chẽ càng tốt.


“Tiền gửi”
– có nghĩa là số tiền bạn cần nạp vào Tài khoản của mình để tham gia và duy trì hoạt động giao dịch.


“Biết khách hàng của bạn”
(còn được định nghĩa là KYC) là quá trình xác minh thông tin nhận dạng của Khách hàng cho ENZO FX.


“Dịch vụ”
– có nghĩa là các dịch vụ của ENZO FX.

“Chúng tôi / chúng tôi / của chúng tôi / công ty”

– có nghĩa là ENZO FX GLOBAL MARKETS LLC, được thành lập theo luật pháp của Costa Rica với số đăng ký: 4062001308862 và địa chỉ đăng ký: San José, San Jose, Mata Redonda, khu phố Las Vegas, tòa nhà màu xanh chéo đến trường trung học La Salle.


“Trang web”
https://enzofx.com.


“CFD
kim loại quý” – Hợp đồng chênh lệch (CFD) có được giá trị của chúng từ biến động giá của các kim loại quý như vàng, bạc, bạch kim, palladium, v.v.

“Forex”
– giao dịch ngoại hối (forex) liên quan đến việc trao đổi một loại tiền tệ này cho một loại tiền tệ khác theo tỷ giá hối đoái đã thỏa thuận.
“CFD chỉ số” – Hợp đồng chênh lệch theo dõi hiệu suất của các chỉ số thị trường cụ thể.

“CFD cổ phiếu”
– Hợp đồng chênh lệch đại diện cho quyền sở hữu cổ phiếu của từng công ty.

“CFD năng lượng”
– Hợp đồng chênh lệch gắn liền với biến động giá của các mặt hàng năng lượng như dầu thô, khí đốt tự nhiên và các sản phẩm năng lượng khác.

“Tiền điện tử CFD”
– Hợp đồng chênh lệch phản ánh giá trị của các loại tiền điện tử khác nhau.

“Chênh lệch”
– chênh lệch giữa giá mua (bán) và giá bán (giá thầu) của một cặp tiền tệ. Nó đại diện cho chi phí giao dịch và được đo bằng pips.

“Đòn bẩy”
– một công cụ tài chính cho phép các nhà giao dịch kiểm soát quy mô vị thế lớn hơn với số vốn nhỏ hơn. Đòn bẩy phóng đại cả lợi nhuận và thua lỗ tiềm năng.

“Hoa hồng”
– một khoản phí do ENZO FX tính để thực hiện giao dịch. Nó có thể được cố định hoặc biến đổi và tách biệt với chênh lệch.

Về chúng tôi

ENZO FX là một thương hiệu thuộc sở hữu của ENZO FX GLOBAL MARKETS LLC, một công ty được đăng ký và thành lập theo luật pháp của Costa Rica. Số đăng ký của công ty là 4062001308862 và địa chỉ là San José, San Jose, Mata Redonda, khu phố Las Vegas, tòa nhà màu xanh chéo đến trường trung học La Salle.

«Bạn», «Người dùng» hoặc «Nhà giao dịch» có nghĩa là người đồng ý với tất cả các Điều khoản và Điều kiện này.

Các Điều khoản và Điều kiện này đại diện cho các quy tắc và quy định của trang web ENZO FX, được tìm thấy tại https://enzofx.com. Bằng cách truy cập trang web này và đăng ký tài khoản cá nhân, bạn chấp nhận và đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện này. Trong trường hợp bạn không đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện này, hãy chấm dứt việc sử dụng trang web – https://enzofx.com, ngay lập tức. Bất kỳ người dùng nào cũng không có quyền được hoàn lại tiền. Hoàn trả tiền gửi từ các quốc gia trong danh sách đen là trường hợp duy nhất có thể hoàn lại tiền. Khi khách hàng đăng ký, chúng tôi hiểu rằng họ đồng ý với Điều khoản & Điều kiện hiện tại. Vui lòng đọc kỹ các Điều khoản và Điều kiện này. Bạn không có nghĩa vụ phải sử dụng các dịch vụ do ENZO FX cung cấp nếu bạn không đồng ý hoặc hiểu bất kỳ phần nào của các Điều khoản này, cũng như bạn không nên sử dụng các dịch vụ trừ khi bạn hiểu và đồng ý với các Điều khoản này.

Bất kỳ tài liệu nào được tải xuống, mở, xem, in, đọc hoặc sử dụng từ trang web sẽ được định nghĩa là chấp nhận Điều khoản và Điều kiện.

ENZO FX GLOBAL MARKETS LLC tuân theo luật pháp của República de Costa Rica.

Luật pháp và quyền tài phán

Các điều khoản và điều kiện này được điều chỉnh và xây dựng theo luật pháp của República de Costa Rica.

 1. Điều khoản giới thiệu

1.1. Các Điều khoản và Điều kiện này chi phối các quyền và nghĩa vụ của bạn liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ do ENZO FX GLOBAL MARKETS LLC cung cấp.

1.2. Các dịch vụ của ENZO FX bao gồm việc cung cấp các công cụ để giao dịch với các công cụ khác nhau trên thị trường tài chính và công cụ giao dịch demo.

1.3. Bằng cách đăng ký trên trang web hoặc, khi không cần đăng ký, không muộn hơn lần sử dụng dịch vụ đầu tiên của bạn, bạn đang tham gia vào mối quan hệ với chúng tôi, đối tượng là việc cung cấp các dịch vụ giao dịch như:
1.3.1. CFD kim loại quý: người dùng có thể tham gia vào các hợp đồng giao dịch theo dõi giá trị của các kim loại quý như vàng, bạc, bạch kim, palladium, v.v.

1.3.2. Giao dịch ngoại hối: người dùng có thể tham gia vào thị trường ngoại hối bằng cách giao dịch CFD dựa trên các cặp tiền tệ khác nhau.

1.3.3. CFD chỉ số: người dùng có cơ hội suy đoán về hiệu suất của các chỉ số thị trường thông qua CFD.

1.3.4. Giao dịch CFD cổ phiếu: người dùng có thể giao dịch các hợp đồng đại diện cho quyền sở hữu cổ phiếu của từng công ty thông qua CFD.

1.3.5. CFD năng lượng: người dùng có thể giao dịch CFD liên quan đến biến động giá của các mặt hàng năng lượng như dầu thô, khí đốt tự nhiên, v.v.

1.3.6. Giao dịch tiền điện tử CFD: người dùng có thể suy đoán về giá trị của tiền điện tử thông qua CFD phản ánh hiệu suất của các tài sản kỹ thuật số khác nhau.

1.3.7. Giao dịch demo: một môi trường thị trường mô phỏng được cung cấp bởi ENZO FX nhằm mục đích tái tạo trải nghiệm giao dịch thực tế càng chặt chẽ càng tốt.

1.4. Giữa ENZO FX GLOBAL MARKETS LLC và Trader, các thỏa thuận bổ sung có thể được ký kết sẽ cung cấp các quyền và nghĩa vụ bổ sung của các bên và vấn đề này sẽ được giải quyết trên cơ sở các thỏa thuận bổ sung giữa các bên được đề cập.

1.5. Các dịch vụ do ENZO FX cung cấp chỉ dành cho những người trên 18 tuổi. Đăng ký trên trang web, người dùng xác nhận rằng họ trên 18 tuổi. Sử dụng dịch vụ ENZO FX bị cấm đối với những người dưới 18 tuổi.

1.6. ENZO FX không nhằm mục đích cung cấp lời khuyên hoặc khuyến nghị về tài chính, pháp lý, thuế hoặc đầu tư trừ khi được xác định cụ thể là khuyến nghị cá nhân bằng văn bản. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm xác định xem bất kỳ khoản đầu tư tự định hướng, chiến lược đầu tư hoặc giao dịch liên quan nào có phù hợp với bạn hay không dựa trên mục tiêu đầu tư cá nhân, hoàn cảnh tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn. Bạn nên tham khảo ý kiến chuyên gia pháp lý hoặc thuế về tình huống cụ thể của bạn.

 1. Dịch vụ

2.1. Bạn có thể đặt hàng các dịch vụ thông qua trang web ENZO FX bằng cách điền vào mẫu đăng ký thích hợp và nhận một loại tài khoản thích hợp.

2.2. ENZO FX cung cấp nhiều loại tài khoản Giao dịch phù hợp với sở thích của bạn, bao gồm Enzofx Mini, Enzofx Standard, Enzofx Low Spread, Enzofx Pro và Enzofx Inter, mô tả chi tiết về mọi loại bạn có thể tìm thấy trên trang web của chúng tôi https://enzofx.com. Các tài khoản giao dịch này cung cấp quyền truy cập vào giao dịch trực tiếp và phải được xác minh Biết khách hàng của bạn (KYC). Mỗi loại tài khoản được thiết kế để phục vụ cho các sở thích giao dịch cụ thể, cho phép bạn đưa ra lựa chọn sáng suốt phù hợp với mục tiêu giao dịch của mình.

2.3. ENXO FX cung cấp một tài khoản Demo cung cấp một môi trường không có rủi ro để thực hành. Các tài khoản này yêu cầu email của bạn để đăng ký và cho phép bạn khám phá các tính năng của nền tảng của chúng tôi và kiểm tra chiến lược của bạn mà không cần bất kỳ cam kết tài chính nào.

2.4. Tất cả thông tin mà người dùng cung cấp cho chúng tôi trong quá trình đăng ký phải đúng, đầy đủ và cập nhật. Mỗi người dùng phải thông báo ngay cho ENZO FX về bất kỳ thay đổi nào trong dữ liệu của mình hoặc cập nhật dữ liệu. Mọi người dùng chịu trách nhiệm cho tất cả các dữ liệu được cung cấp là chính xác, thực tế và cập nhật.

2.5. Trong quá trình giao dịch trên trang web, bạn có thể thực hiện bất kỳ giao dịch nào, trừ khi chúng cấu thành các chiến lược hoặc thực tiễn giao dịch bị cấm. Bạn cũng đồng ý tuân theo các quy tắc và thông lệ tiêu chuẩn thị trường tốt để giao dịch trên thị trường tài chính (quy tắc quản lý rủi ro).

2.6. ENZO FX cung cấp dịch vụ Hợp đồng chênh lệch kim loại quý (CFD), cho phép khách hàng tham gia vào các hoạt động giao dịch đầu cơ bắt nguồn từ biến động giá của kim loại quý, bao gồm nhưng không giới hạn ở vàng, bạc, bạch kim và palladium.

2.7. ENZO FX cung cấp cho khách hàng cơ hội giao dịch Ngoại hối (Forex) thông qua Hợp đồng Chênh lệch (CFD). Khách hàng tham gia vào giao dịch các cặp tiền tệ, suy đoán về sự chuyển động của tỷ giá hối đoái.

2.8. Thông qua Hợp đồng chênh lệch chỉ số (CFD), ENZO FX cho phép khách hàng suy đoán về hiệu suất của các chỉ số thị trường.

2.9. ENZO FX tạo điều kiện thuận lợi cho giao dịch Hợp đồng Chênh lệch (CFD) đại diện cho quyền sở hữu cổ phiếu của từng công ty. Dịch vụ này cho phép khách hàng đầu cơ vào biến động giá cổ phiếu mà không cần sở hữu trực tiếp.

2.10. Giao dịch Hợp đồng Chênh lệch Năng lượng (CFD) với ENZO FX cho phép khách hàng suy đoán về sự thay đổi giá của các mặt hàng năng lượng, bao gồm nhưng không giới hạn ở dầu thô và khí đốt tự nhiên.

2.11. ENZO FX cung cấp dịch vụ giao dịch Hợp đồng chênh lệch (CFD) theo dõi biến động giá trị của các loại tiền điện tử khác nhau.

2.12. Bạn thừa nhận rằng ENZO FX có quyền truy cập vào thông tin về các giao dịch mà bạn thực hiện trên trang web. Bạn đồng ý cho chúng tôi chia sẻ thông tin này với những người / tổ chức trong một nhóm với chúng tôi hoặc những người có liên kết với chúng tôi và bạn cấp cho chúng tôi và những người / tổ chức này sự đồng ý và ủy quyền của bạn để xử lý thông tin này theo ý riêng của họ. Bạn đồng ý rằng các hoạt động này có thể được thực hiện tự động mà không cần thêm bất kỳ sự đồng ý nào, tư vấn hoặc phê duyệt từ phía bạn là cần thiết và bạn không được hưởng bất kỳ khoản thù lao hoặc doanh thu nào liên quan đến việc sử dụng dữ liệu của ENZO FX.

2.13. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về thông tin hiển thị trên trang web cũng như bất kỳ sự gián đoạn, chậm trễ hoặc không chính xác nào trong thông tin thị trường được hiển thị trong quá trình đăng ký.

 1. Tài khoản cá nhân

3.1. Bạn cần phải có một Tài khoản Demo đang hoạt động để sử dụng tùy chọn giao dịch demo.

3.2. Để đăng ký tài khoản demo, người dùng được yêu cầu cung cấp địa chỉ email hợp lệ. Bằng cách tiến hành đăng ký tài khoản demo, người dùng xác nhận rằng họ từ 18 tuổi trở lên.

3.3. Sau khi đăng ký thành công, người dùng sẽ được cấp một quỹ ảo trị giá 50.000 USD, được chỉ định riêng để thử nghiệm chiến lược không rủi ro. Xin lưu ý rằng các quỹ ảo này không có bất kỳ giá trị tiền tệ thực tế nào.

3.4. Mỗi người dùng đủ điều kiện để đăng ký tối đa 5 tài khoản demo. Các tài khoản demo này sẽ vẫn hoạt động trong khoảng thời gian 90 ngày kể từ ngày đăng ký.

3.5. Bạn cần có Tài khoản giao dịch đang hoạt động trước khi có thể truy cập vào giao dịch trực tiếp với ENZO FX.

3.6. Người dùng chịu trách nhiệm về tính xác thực của các tài liệu được cung cấp như Hộ chiếu / ID / Giấy phép lái xe hoặc bản sao của chúng. ENZO FX có quyền từ chối người dùng mở và duy trì tài khoản giao dịch nếu thông tin được nêu trong mẫu đăng ký không hợp lệ.

3.7. Quyền truy cập vào các dịch vụ của ENZO FX được cấp khi thanh toán thành công khoản tiền gửi ban đầu, được xác định dựa trên loại tài khoản đã chọn. Việc thanh toán có thể được thực hiện bằng các phương thức có sẵn trên trang web.

3.8. Sau quá trình đăng ký, cung cấp tất cả các thông tin được đề cập ở trên và thực hiện thanh toán ban đầu, nhóm của chúng tôi bắt đầu xem xét thông tin được cung cấp và tiến hành kiểm tra KYC (biết khách hàng của bạn), quy trình về những gì được đề cập trong tài khoản cá nhân của người dùng. KYC phải được hoàn thành để mở Tài khoản giao dịch cho bạn.

3.9. Bạn có trách nhiệm cung cấp cho chúng tôi thông tin chính xác và chính xác, và chúng tôi có thể dựa vào thông tin bạn cung cấp trừ khi chúng tôi có lý do để tin rằng thông tin bạn cung cấp là không chính xác. Nếu có bất kỳ thay đổi nào đối với thông tin bạn đã cung cấp, bạn phải thông báo cho chúng tôi bằng văn bản qua email support@enzofx.com hoặc qua trò chuyện trực tuyến hoạt động 24h từ thứ Hai đến thứ Sáu

3.10. Trong trường hợp có bất kỳ thay đổi dữ liệu cá nhân nào, người dùng phải cập nhật dữ liệu đó trong tài khoản của mình.

3.11. Nếu không cung cấp đúng cách tất cả thông tin được yêu cầu, bất kỳ người dùng nào cũng không thể sử dụng các dịch vụ của ENZO FX.

3.12. Người dùng được phép mở tối đa năm tài khoản trên nền tảng của chúng tôi.

3.13. Cung cấp thông tin trong quá trình đăng ký, người dùng tự động xác nhận rằng tất cả dữ liệu do họ cung cấp là chính xác theo Điều khoản và Điều kiện và tài khoản của người dùng đó được đăng ký lần đầu tiên và không có bản sao trên trang web.

3.14. Trong trường hợp bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc khó khăn nào trong suốt quá trình đăng ký, vui lòng liên hệ với nhóm hỗ trợ của chúng tôi qua email support@enzofx.com hoặc qua trò chuyện trực tuyến hoạt động 24h từ thứ Hai đến thứ Sáu.

 1. Sử dụng dịch vụ, trang web và nội dung khác

4.1. Trang web và tất cả các dịch vụ, sự xuất hiện của chúng và tất cả các ứng dụng, dữ liệu, thông tin, các yếu tố đa phương tiện như văn bản, bản vẽ, đồ họa, thiết kế, biểu tượng, hình ảnh, mẫu âm thanh và video và bất kỳ nội dung nào khác có thể tạo thành trang web và các dịch vụ (gọi chung là “Nội dung”), phải được bảo vệ pháp lý theo luật bản quyền và các quy định pháp lý khác và là tài sản của ENZO FX. Chúng tôi cấp cho bạn quyền hạn chế, không độc quyền, không thể chuyển nhượng, không thể chuyển nhượng, không thể thông qua và có thể thu hồi để sử dụng Nội dung để sử dụng Dịch vụ cho mục đích sử dụng cá nhân của bạn và theo mục đích mà các dịch vụ được cung cấp. Nội dung không được bán hoặc chuyển giao cho bạn và vẫn là tài sản của ENZO FX.

4.2. Tất cả các nhãn hiệu, logo, tên thương mại và các chỉ định khác là tài sản của ENZO FX và chúng tôi không cấp cho bạn bất kỳ ủy quyền nào để sử dụng chúng.

4.3. Cả Khách hàng và ENZO FX đều cam kết hành động theo các nguyên tắc giao dịch công bằng trong việc thực hiện hợp đồng và đàm phán lẫn nhau và đặc biệt là không làm tổn hại đến lợi ích hợp pháp và uy tín tốt của bên kia. Khách hàng và ENZO FX sẽ giải quyết mọi bất đồng hoặc tranh chấp có thể xảy ra giữa họ theo các Điều khoản và Điều kiện này và luật hiện hành.

4.4. Ngoại trừ các quyền được quy định trong các Điều khoản và Điều kiện này, chúng tôi không cấp cho bạn bất kỳ quyền nào khác liên quan đến các dịch vụ và Nội dung khác. Bạn chỉ có thể sử dụng các dịch vụ và Nội dung khác như được nêu trong các Điều khoản và Điều kiện này.

4.5. Khi truy cập các dịch vụ và Nội dung khác, những điều sau đây bị cấm:

4.5.1. sử dụng bất kỳ công cụ nào có thể ảnh hưởng đến hoạt động của Trang web và Dịch vụ hoặc có thể được thiết kế để khai thác lỗi, lỗi hoặc các thiếu sót khác của Trang web và Dịch vụ;

4.5.2. để sử dụng các phương tiện tự động để xem, hiển thị hoặc thu thập thông tin có sẵn thông qua Trang web hoặc Dịch vụ; và

4.5.3. để tạo bản sao hoặc sao lưu trang web và Nội dung khác;

4.5.4. để đảo ngược kỹ thuật, tháo rời, dịch ngược hoặc sửa đổi trang web và Nội dung khác;

4.5.5. để bán, cho thuê, cho mượn, cấp phép, phân phối, sao chép, truyền bá, phát trực tuyến, phát sóng hoặc sử dụng các dịch vụ hoặc Nội dung khác ngoài sự cho phép;

4.5.6. để phá vỡ các hạn chế về địa lý hoặc bất kỳ hạn chế kỹ thuật nào khác;

4.5.7. để sử dụng bất kỳ công cụ hoặc phương tiện nào khác mà việc sử dụng có thể gây ra bất kỳ thiệt hại nào cho ENZO FX.

4.6. Các quy định tại khoản 4 không nhằm tước đoạt quyền tiêu dùng của Khách hàng mà pháp luật không thể loại trừ.

 1. Bảo mật quyền truy cập vào tài khoản

5.1. Sau khi mở Tài khoản, người dùng hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc không tiết lộ (cố ý hoặc vô tình) địa chỉ email và mật khẩu của mình. Trong trường hợp người dùng bị mất hoặc quên dữ liệu đăng nhập của mình, họ có thể khôi phục mật khẩu của tài khoản trên trang web.

5.2. Trong trường hợp truy cập trái phép vào tài khoản và / hoặc bất kỳ vi phạm bảo mật nào khác, người dùng phải thông báo ngay cho ENZO FX qua email support@enzofx.com hoặc trò chuyện trực tuyến hoạt động 24h từ thứ Hai đến thứ Sáu. Hơn nữa, người dùng đồng ý cung cấp tất cả bằng chứng về việc truy cập trái phép đó theo yêu cầu.

5.3. Trong trường hợp người dùng không thông báo cho công ty, trong mọi trường hợp, chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào mà người dùng phải chịu do người khác lạm dụng dữ liệu đăng nhập của mình. Đó là, việc mất quyền truy cập vào tài khoản của người dùng hoặc truy cập trái phép vào tài khoản cá nhân của người khác chỉ thuộc trách nhiệm của người dùng.

 1. Chuyển khoản tài khoản

6.1. Bạn không thể chuyển nhượng, bán hoặc gửi tiền vào tài khoản của mình cho người khác. Lệnh cấm này cũng bao gồm việc chuyển nhượng bất kỳ tài sản nào có giá trị bất kỳ, bao gồm nhưng không giới hạn ở quyền sở hữu tài khoản, tiền gửi, quyền và / hoặc khiếu nại do các tài sản này, hợp pháp, thương mại hoặc cách khác. Lệnh cấm cũng bao gồm, nhưng không giới hạn ở giao dịch, cầm cố, môi giới, chuyển nhượng, giả thuyết, sử dụng và / hoặc tặng quà do người được ủy thác hoặc bất kỳ bên thứ ba, công ty, pháp nhân hoặc cá nhân, hiệp hội và / hoặc tổ chức nào khác dưới mọi hình thức.

 1. Nhận dạng cá nhân

7.1. Bằng cách tính đến các quyền của người dùng được cấp cho họ để sử dụng trang web và dịch vụ, người dùng đảm bảo, xác nhận và đồng ý với thực tế rằng:

7.1.1. Trang web và dịch vụ do ENZO FX GLOBAL MARKETS LLC cung cấp dành cho những người trên 18 tuổi như đã được đề cập trong khoản 1.5 của Điều khoản và Điều kiện hiện hành.

7.1.2. Tất cả thông tin do người dùng cung cấp cho ENZO FX là phù hợp, chính xác và cập nhật.

7.2. Bằng cách đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện, người dùng cung cấp cho ENZO FX quyền tiến hành đánh giá / nhận dạng / xác minh (theo quyết định của ENZO FX). Ngoài ra, chúng tôi sẽ có quyền, nếu được yêu cầu, tiến hành đánh giá / nhận dạng / xác minh dữ liệu cá nhân, chi tiết liên hệ và tuổi của bạn từ các bên thứ ba để xác nhận danh tính của người dùng.

7.3. Trong trường hợp thông tin do người dùng cung cấp là sai, gây hiểu lầm, không chính xác và / hoặc không đầy đủ, nó được coi là vi phạm Điều khoản và Điều kiện của ENZO FX. Nghĩa là, nếu thông tin được cung cấp không khớp với tài liệu của bạn, ENZO FX có quyền đóng / chặn / xóa tài khoản của người dùng ngay lập tức và / hoặc từ chối cung cấp dịch vụ cho người dùng. Điều này có nghĩa là người dùng sẽ không còn có thể truy cập hoặc sử dụng trang web, ngoài bất kỳ hành động nào khác.

7.4. Nếu ENZO FX không thể kiểm tra thông tin của người dùng, nó có quyền tạm thời đóng tài khoản cho đến khi thông tin cần thiết được tải lên để xem xét. Ngoài ra, nếu thông tin không được nhận và chúng tôi không thể xác minh người dùng, ENZO FX có quyền từ chối cung cấp bất kỳ dịch vụ nào và xóa / chặn hoàn toàn tài khoản của khách hàng hoặc hủy đăng ký của họ. Bằng cách đó, ENZO FX không có nghĩa vụ hoàn lại tiền cho bất kỳ dịch vụ nào.

7.5. Người dùng cam kết hoàn toàn với các phương pháp, thủ tục và quy tắc chung để cung cấp dịch vụ trên Internet. Người dùng hiểu trách nhiệm của mình trong việc đảm bảo tính chính xác của thông tin được cung cấp liên quan đến dữ liệu cá nhân, lịch sử giao dịch, sử dụng công cụ, giao dịch và những thông tin khác. Người dùng đảm bảo tránh mọi hành động có thể gây tổn hại đến danh tiếng của ENZO FX.

 1. Đóng tài khoản cá nhân

8.1. Tài khoản có thể được đóng / xóa bất cứ lúc nào, để làm như vậy, vui lòng liên hệ với dịch vụ hỗ trợ qua email support@enzofx.com hoặc qua trò chuyện trực tuyến có sẵn từ 24h từ thứ Hai đến thứ Sáu.

8.2. Trong trường hợp người dùng đóng / xóa tài khoản cá nhân, tiền cho nó sẽ không được hoàn trả.

8.3. Tài khoản có thể bị đóng hoặc hủy trong trường hợp người dùng thực hiện các hành động gian lận. Ngoài ra, người dùng sẽ bị cấm mở tài khoản mới trên trang web của chúng tôi và sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

8.4. Tài khoản sẽ bị vô hiệu hóa nếu không có số dư, vị thế hoặc hoạt động nào trong khoảng thời gian 60 ngày. Việc kích hoạt lại sẽ tự động xảy ra khi nạp tiền thành công.

8.5. Trước khi đóng / xóa tài khoản, người dùng sẽ được thông báo qua email hoặc qua cuộc gọi điện thoại bằng cách sử dụng thông tin liên hệ được cung cấp.

 1. Chuyển tiền đến/từ tài khoản cá nhân

9.1. ENZO FX đề xuất một loạt các phương thức thanh toán như chuyển khoản ngân hàng, thanh toán điện tử hoặc thanh toán qua nhà cung cấp thanh toán địa phương, có sẵn trên trang web. Các phương thức thanh toán có thể khác nhau giữa các quốc gia và có thể được chúng tôi thay đổi theo thời gian. Người dùng phải trả bất kỳ khoản phí nào mà hệ thống thanh toán có thể tính, tiền gửi vào tài khoản trên trang web không bao gồm bất kỳ khoản phí nào.

9.2. Khách hàng có quyền kiểm soát việc nạp tiền vào và rút tiền từ tài khoản giao dịch của Khách hàng. Người dùng có thể truy cập Phòng giao dịch trong Tài khoản Cá nhân của họ để bắt đầu rút tiền bằng cách chọn tùy chọn “Rút tiền”.

9.3. Tiền của Khách hàng phải được gửi hoặc rút từ thẻ tín dụng cá nhân, thẻ ghi nợ, tài khoản ngân hàng hoặc hệ thống thanh toán của Khách hàng. Tài khoản ngân hàng, thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng hoặc hệ thống thanh toán và nhận dạng không tương ứng với tài liệu đã xác minh hoặc tên khai báo của Khách hàng, sẽ được coi là tiền gửi hoặc rút tiền của bên thứ ba. Gửi hoặc rút tiền đến và từ thẻ, hệ thống thanh toán hoặc tài khoản ngân hàng của bên thứ ba đều bị nghiêm cấm.

 1. Sạc

10.1. Người dùng có trách nhiệm thanh toán tất cả các khoản phí còn nợ cho ENZO FX. Bạn đồng ý không thực hiện bất kỳ khoản bồi hoàn nào và/hoặc từ chối hoặc hủy bỏ bất kỳ khoản thanh toán nào do bạn thực hiện liên quan đến các dịch vụ được cung cấp. Bạn sẽ bồi thường cho ENZO FX cho bất kỳ khoản bồi hoàn, từ chối hoặc hủy bỏ thanh toán nào bạn thực hiện và bất kỳ tổn thất nào mà chúng tôi phải chịu.

10.2. Bạn đồng ý thanh toán tất cả các khoản phí áp dụng như (các) Chênh lệch, Hoa hồng và (các) Phí qua đêm áp dụng trên Trang web của chúng tôi. Bất kỳ khoản phí nào áp dụng cho các giao dịch của bạn với chúng tôi có thể thay đổi theo thời gian.

 1. Hệ thống tiền thưởng

11.1. ENZO FX cung cấp một loạt các khoản tiền thưởng để nâng cao trải nghiệm giao dịch của bạn. Những phần thưởng này có thể khác nhau về bản chất và giá trị. Để truy cập thông tin chi tiết về các khoản tiền thưởng có sẵn và các điều khoản cụ thể của chúng, hãy truy cập trang web của chúng tôi https://enzofx.com.

11.2. Tất cả các khoản tiền thưởng được cung cấp có thể thay đổi. Chúng tôi đặc biệt khuyên người dùng nên cập nhật thông tin về các khoản tiền thưởng có sẵn và các điều khoản và điều kiện liên quan của chúng bằng cách thường xuyên truy cập trang web của chúng tôi https://enzofx.com. Điều này đảm bảo rằng người dùng có quyền truy cập vào thông tin cập nhật nhất liên quan đến các dịch vụ tiền thưởng và ý nghĩa của chúng.

 1. Hạn chế

12.1. ENZO FX chỉ cho phép Khách hàng đăng ký và trở thành Nhà giao dịch đối với những quốc gia và vùng lãnh thổ cho phép sử dụng trang web. Khách truy cập vào trang web này có trách nhiệm xác định các điều khoản và tuân thủ bất kỳ luật hoặc quy định địa phương nào mà họ phải tuân theo.

12.2. Truy cập và sử dụng trang web của chúng tôi bị nghiêm cấm ở một số quốc gia, bao gồm nhưng không giới hạn ở Hoa Kỳ, Bắc Triều Tiên, Afghanistan, Ấn Độ, Trung Quốc, Iran và Belarus. Danh sách các quốc gia bị hạn chế có thể thay đổi và có thể bao gồm các quốc gia khác.

12.3. Nếu bạn gặp sự cố khi truy cập vào trang web không phải do vấn đề trên gây ra, vui lòng liên hệ với dịch vụ hỗ trợ qua email support@enzofx.com hoặc trò chuyện trực tuyến hoạt động 24h từ thứ Hai đến thứ Sáu.

 1. Thuế

13.1. Khách hàng đồng ý và hiểu rằng anh ta hoàn toàn chịu trách nhiệm về tất cả các tài liệu, tờ khai thuế và báo cáo phải được nộp cho bất kỳ cơ quan thích hợp nào, cho dù là chính phủ hay cách khác, và về việc thanh toán tất cả các loại thuế (bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ khoản thuế chuyển nhượng hoặc giá trị gia tăng nào) phát sinh từ hoặc liên quan đến các hoạt động giao dịch của anh ta với Công ty theo Điều khoản và Điều kiện này.

 1. Hoạt động gian lận và trách nhiệm

14.1. ENZO FX GLOBAL MARKETS LLC tuân theo chính sách chống gian lận nghiêm ngặt và không dung thứ cho bất kỳ hoạt động bất hợp pháp hoặc gian lận nào trong suốt quá trình sử dụng trang web https://enzofx.com.

14.2. Trong trường hợp có bất kỳ hành vi sai trái nào, ENZO FX có quyền đóng tài khoản cá nhân của bạn, chặn quyền truy cập vào trang web và thực hiện các hành động pháp lý chống lại người dùng vô đạo đức.

14.3. Hoạt động gian lận bao gồm:

 • làm việc với những người dùng khác vì lợi nhuận,
 • sử dụng các phương pháp gian lận để nhân lợi nhuận,
 • gian lận với các nhà cung cấp thanh toán,
 • thực hiện bồi hoàn bằng thẻ tín dụng,
 • cung cấp thông tin sai lệch, chẳng hạn như dữ liệu cá nhân sai lệch,
 • các loại gian lận khác.

14.4. Bất kỳ lỗi phần mềm nào được phát hiện bởi người dùng phải được báo cáo cho nhóm hỗ trợ khách hàng của chúng tôi qua email support@enzofx.com hoặc qua trò chuyện trực tuyến có sẵn 24h từ thứ Hai đến thứ Sáu. Nghiêm cấm lạm dụng lỗi để có lợi cho bạn hoặc gây bất lợi cho người dùng khác.

14.5. Trong quá trình sử dụng các dịch vụ của ENZO FX, nghiêm cấm:

14.5.1. cố ý hoặc vô tình sử dụng các chiến lược giao dịch khai thác các lỗi trong Dịch vụ như lỗi hiển thị giá hoặc sự chậm trễ trong việc cập nhật chúng;

14.5.2. thực hiện giao dịch bằng cách sử dụng nguồn cấp dữ liệu bên ngoài hoặc chậm;

14.5.3. thực hiện, một mình hoặc phối hợp với bất kỳ người nào khác, bao gồm giữa các tài khoản, giao dịch hoặc kết hợp các giao dịch được kết nối với mục đích thao túng giao dịch;

14.5.4. thực hiện các giao dịch mâu thuẫn với các Điều khoản và Điều kiện của ENZO FX;

14.5.5. sử dụng bất kỳ phần mềm, trí tuệ nhân tạo, tốc độ cao hoặc nhập dữ liệu hàng loạt nào có thể thao túng, lạm dụng hoặc mang lại cho bạn lợi thế không công bằng khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi;

14.5.6. nếu không, thực hiện các giao dịch mâu thuẫn với cách nó thực sự được thực hiện hoặc theo cách thiết lập mối quan tâm chính đáng rằng ENZO FX có thể bị tổn hại tài chính hoặc thiệt hại khác do hoạt động của người dùng.

 1. Thủ tục AML và KYC

15.1. ENZO FX phải tuân thủ các quy tắc AML và KYC và thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn các hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố trên trang web của mình. ENZO FX cam kết tuân thủ các yêu cầu AML theo luật hiện hành. Các quy tắc và quy định điều chỉnh các chính sách này được nêu trong một tài liệu riêng có tiêu đề “Chính sách chống rửa tiền & chống khủng bố của ENZO FX”.

15.2. Các Điều khoản và Điều kiện này không cho phép và tích cực theo đuổi mục đích ngăn chặn rửa tiền và bất kỳ hoạt động nào góp phần rửa tiền hoặc tài trợ cho những kẻ khủng bố hoặc các hoạt động tội phạm.

 1. Cookie và dữ liệu người dùng

16.1. Đối với hầu hết các trang web, https://enzofx.com sử dụng cookie. Cookie là các tệp văn bản nhỏ, thường bao gồm các chữ cái và số, được lưu trữ trên máy tính, máy tính bảng hoặc thiết bị di động của bạn khi bạn truy cập bất kỳ trang web nào. Cookie được trình duyệt web của bạn chấp nhận và dùng để nhận dạng thiết bị của bạn.

16.2. Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện hiệu suất của trang web của chúng tôi và để thu thập và truyền thông tin về lượt truy cập của bạn vào trang web. Chúng bao gồm số lượt truy cập, thời gian trung bình, các trang được truy cập, lịch sử trình duyệt của bạn trên trang web và các số liệu thống kê khác cho phép chúng tôi cung cấp nội dung phù hợp với sở thích ưa thích của bạn.

 1. Tuyên bố từ chối bảo hành

17.1. ENZO FX nỗ lực cung cấp cho bạn các dịch vụ bảo mật và chất lượng cao nhất. Bạn đồng ý với thực tế rằng các dịch vụ và nội dung bạn sử dụng là rủi ro của riêng bạn. Đó là, bạn và chỉ bạn chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào đối với hệ thống máy tính của bạn hoặc mất dữ liệu do tải xuống tệp, phần mềm, dịch vụ và / hoặc bất kỳ đồ họa nào hoặc nội dung khác. Các dịch vụ và nội dung được cung cấp «nguyên trạng».

17.2. Mặc dù nội dung của trang web này dựa trên thông tin mà chúng tôi cho là đáng tin cậy và cố gắng cập nhật, chúng tôi không đảm bảo rằng bất kỳ thông tin nào trên trang web này là hiện tại hoặc chính xác. Trong phạm vi pháp luật cho phép, chúng tôi không chấp nhận bất kỳ trách nhiệm nào phát sinh dưới bất kỳ hình thức nào từ các lỗi hoặc thiếu sót từ thông tin trên trang web này. Các sản phẩm và dịch vụ được mô tả trên trang web này thay đổi theo thời gian và có thể không phải lúc nào cũng có sẵn hoặc có thể bị hạn chế.

 1. Bất khả kháng

18.1. Trong trường hợp không thực hiện hoặc chậm trễ trong việc thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào của chúng tôi vì lý do bất khả kháng, ENZO FX từ chối mọi trách nhiệm. Bất khả kháng có thể được coi là các sự kiện không nằm trong tầm kiểm soát hợp lý của chúng tôi, cụ thể là, nhưng không giới hạn, chiến tranh, thiên tai, bất ổn dân sự, thông tin liên lạc công cộng hoặc gián đoạn mạng, tranh chấp công nghiệp hoặc tấn công DDOS và các cuộc tấn công Internet tương tự có ảnh hưởng bất lợi.

 1. Thay đổi Điều khoản và Điều kiện

19.1. Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi có thể thay đổi, sẽ được công bố trên trang web của chúng tôi. ENZO FX có tất cả các quyền để mở rộng Điều khoản và Điều kiện theo quyết định của mình. Người dùng trang web đồng ý với thực tế là các thay đổi và sửa đổi được liệt kê trên nền tảng có hiệu lực ngay lập tức. Người dùng có trách nhiệm cập nhật và biết các Điều khoản và Điều kiện có hiệu lực tại thời điểm đó. Trong trường hợp Chuyên gia không đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện hoặc những thay đổi mới nhất, họ cần ngừng sử dụng trang web của chúng tôi hoặc phải xóa tài khoản của mình, nếu có. Tuy nhiên, trong trường hợp tiếp tục sử dụng trang web, sau khi các sửa đổi đối với Điều khoản và Điều kiện có hiệu lực, nó sẽ được coi là sự đồng ý của bạn đối với các thay đổi. Các Điều khoản và Điều kiện này có thể được tìm thấy bằng các ngôn ngữ khác nhau, nhưng các nguyên tắc là như nhau. Trong trường hợp có sự không nhất quán giữa các bản dịch ngôn ngữ khác nhau, xin lưu ý rằng phiên bản tiếng Anh nên được coi là phiên bản chính.

 1. Than phiền

20.1. Trong trường hợp bạn có bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến trang web hoặc dịch vụ của chúng tôi do ENZO FX GLOBAL MARKETS LLC cung cấp, vui lòng liên hệ với nhóm hỗ trợ của chúng tôi qua email support@enzofx.com hoặc trò chuyện trực tuyến hoạt động 24h từ thứ Hai đến thứ Sáu.

20.2. Tất cả các khiếu nại được xử lý bởi các nhà quản lý của chúng tôi chịu trách nhiệm về các khiếu nại. Họ được trang bị tất cả các phẩm chất để đảm bảo khiếu nại của bạn được giải quyết dễ dàng và nhanh chóng. Thời gian xử lý khiếu nại của bạn phụ thuộc vào tính chất và mức độ khẩn cấp của nó.