Enzo FX Global Markets

Tổng quan về các tài khoản

Chúng tôi cung cấp các loại tài khoản phù hợp với nhu cầu giao dịch của nhiều nhà đầu tư

ĐA DẠNG TÀI KHOẢN GIAO DỊCH

Lựa chọn tài khoản giao dịch phù hợp với phong cách của bạn

Standard

Tiền nạp tối thiểu

$100

Chênh lệch

Từ 1.4 pips

Hoa hồng
Không
Đòn bẩy
1 : 1000

ECN​

Tiền nạp tối thiểu

$500

Chênh lệch

Từ 0.6 pips

Hoa hồng

$10/lot

Đòn bẩy
1 : 1000

Chuyên nghiệp​

Tiền nạp tối thiểu

$2000

Chênh lệch

Từ 0.1 pips

Hoa hồng

$6/lot

Đòn bẩy

1 : 500